h o m e b i o g r a p h y
p o r t f o l i o r e s u m e c o n t a c t
Click here to view Brandon's 3d renders
Click here to view Brandon's animations
Click here to view Brandon's commercial projects
Click here to view Brandon's residential projects
 
 

main
 

 
main district lofts planetarium bright residence main
 

main
 

 
 
bright residence
 

(2 d | d r a w i n g s)
 
 

 
main bcfc rec centre eassf planetarium fanshawe su main
 

 
main
 

 
main
 

(3 d | r e n d e r s)
main bcfc rec centre eassf planetarium fanshawe su main
 

 
main
 

 
main private residence bright residence

(3 d | r e n d e r s)
 
private residence

 
bright residence private residence main bcfc rec centre eassf planetarium fanshawe su main bcfc rec centre eassf planetarium fanshawe su main bcfc rec centre eassf planetarium fanshawe su main district lofts planetarium bright residence district lofts planetarium bright residence main district lofts planetarium bright residence main